Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wsparcie macierzy HP na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.123.2023.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie