Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Centrum Nauki Kopernik (zwany dalej "Zamawiający"), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 (NIP: 701-002-51-69,, REGON: 140603313), zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej (oszacowanie wartości zamówienia) na dostawę Zintegrowanego systemu do przeprowadzania obserwacyjnych badań terenowych.

Opis przedmiotu wyceny został zamieszczony w Załączniku nr 1. Wycenę należy przesłać na adres anna.strzeszewska@kopernik.org.pl, do dnia 31.10.2020 r. W treści wiadomości proszę zamieścić następującą formułę: “W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wyceny na potrzeby dokonania przez Zamawiającego prawidłowego oszacowania szacunkowej wartości zamówienia, tj. dostawy Zintegrowanego systemu do przeprowadzania obserwacyjnych badań terenowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, informuję że cena w/w przedmiotu zamówienia wynosi netto: ...........”. Ewentualne pytania, mające wpływ na przedmiotową wycenę, proszę kierować na powyższy adres.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oficjalnego zapytania ofertowego (nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy) i ma na celu jedynie oszacowanie wartości rynkowej usługi.

 

 

 

Załączniki:

1) Opis przedmiotu wyceny;

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania

1 Opis przedmiotu wyceny

 1. Dostawa  Zintegrowanego systemu do przeprowadzania obserwacyjnych badań terenowych
 2. Przedmiotem zamówienia jest zintegrowany system do rejestracji i analizy zachowań osób badanych w warunkach nielaboratoryjnych, o parametrach opisanych poniżej.
 3. Wymaga się aby system pozwalał na przeprowadzanie badań obserwacyjnych w terenie (badania z udziałem dzieci, w warunkach nielaboratoryjnych m.in. wystawy muzealnicze, warsztaty, zajęcia szkolne, charakteryzujących się wysokim poziomem hałasu i dużą dynamiką ruchu osób badanych) oraz na zapisywanie materiałów audio i wideo, analizę danych i wizualizację wyników.

1.1 Wymagania dotyczące sprzętu

 1. Zestaw powinien zawierać: Kamera: (minimum 3 szt.)  Specyfikacja: poziome minimum 105°, pionowe minimum 60°, światło: kolor 0.25 lux 50 IRE F2.0, czarno-biały 0.05 lux 50 IRE F2.0, możliwość przybliżania i oddalania -cyfrowy PTZ (Pane/Tilt/Zoom), rozdzielczość od 1920x1080 HDTV 1080p do 320x240
 2. Mikrofon (minimum 2 szt.)
 3. Komputer przenośny (2 szt.): do 2 kg, pozwalający na długotrwałą (około 8h dziennie) obsługę oprogramowania opisanego poniżej.  Procesor i7-10750H,  Pamięć: 8GB, DDR4,  Ekran: 15.6" FHD , 1920x1080,  1. Dysk twardy: M.2 256GB PCIe,  2. Dysk twardy: 2.5" 1TB 7200RPM,  Karta graficzna: Nvidia Quadro P620 w/ 4GB,  System operacyjny: Windows 10 Pro lub równoważny zapewniający prawidłową pracę zestawu, Klucze sprzętowe (jeżeli są wymagane do zaproponowanego oprogramowania)
 4. Switch 8 portowy z funkcją PoE
 5. Słuchawki
 6. Mysz bezprzewodowa
 7. Statyw (minimum 3 szt.) umożliwiający zamontowanie kamer wchodzących w skład zestawu
 8. HUB USB  zapewniający stabilną pracę zestawu
 9. Kable i złącza umożliwiające podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń zapewniających prawidłową pracę całego zestawu
 10. Przedwzmacniacz mikrofonowy
 11. Bezprzewodowy zestaw audio z mikrofonem
 12. Zestaw powinien być dostarczony w walizce umożliwiającej łatwy transport i bezpieczne przechowywanie wszystkich elementów zestawu, lub inny równoważny sposób.

1.2 Wymagania dotyczące funkcjonalności oprogramowania dostarczonego w ramach zestawu:

 

 1. Automatyczna synchronizacja ścieżek audio i wideo,
 2. Jednoczesne nagrywanie z minimum 3 kamer,
 3. Analiza i przechowywanie danych w sposób zgodny z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
 4. Możliwość przełączania źródeł wideo i audio w czasie rzeczywistym,
 5. Możliwość nagrywania i odtwarzania nagrań ze wszystkich źródeł z poziomu głównego interfejsu aplikacji,
 6. Możliwość podglądu i odsłuchu w czasie rzeczywistym
 7. Możliwość automatycznego odtwarzania nagrań zaznaczonych markerem
 8. Możliwość podglądu, odsłuchu przez aplikacje mobilną
 9. Kompatybilne z przeglądarkami internetowymi Google Chrome i Mozilla Firefox
 10. Możliwość wstawiania własnych markerów i notatek na nagraniach audio i wideo
 11. Możliwość zaznaczania markerów zdarzeń i czasu trwania zdarzenia (start/stop)
 12. Automatyczna synchronizacja danych do jednej bazy z różnych źródeł, w tym formatów audio, wideo, danych okulograficznych, danych dotyczących ekspresji twarzy i analizy emocji z ruchów mięśni twarzy.
 13. Jednoczesne uruchamianie zbierania danych z różnych kanałów - start/stop badania jednym przyciskiem
 14. Możliwość wizualizacji danych
 15. Dobrze  zaprojektowany i intuicyjny  interfejs  użytkownika  z  przejrzystym schematem pracy przez cały eksperyment
 16. Możliwość skutecznej analizy dużej liczby prób
 17. Możliwość filtrowania uzyskanych danych w oparciu o złożone kombinacje niezależnych i zależnych zmiennych
 18. Możliwość przeprowadzenia podstawowych analiz statystycznych, w tym opis statystyczny danych czasowych i wystąpień (eventów) oraz analiza rzetelności kodowania.
 19. Możliwość stworzenia własnego systemu kodowania - przypisania skrótów klawiaturowych kodowanym kategoriom zachowania
 20. Możliwość zapisywania projektów, w tym schematów kodowania i bazy danych
 21. Import i synchronizacja danych zewnętrznych o strukturze ramek danych (w tym formaty csv, xslx, sav oraz danych okulograficznych)

 

1.3 Gwarancja

Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym z oficjalnego kanału, wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych (zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania firmware). Sprzęt powinien zostać skonfigurowany a oprogramowanie zainstalowane i przygotowane do pracy w siedzibie zamawiającego. Oferta powinna też zawierać szkolenie w siedzibie zamawiającego osób, które będą obsługiwać zestaw. Do zestawu powinna być dołączona powdrożeniowa instrukcja użytkowania oprogramowania oraz konfiguracji sprzętu.

Wymagania odnośnie do gwarancji:

Sprzęt musi posiadać min. 36-miesięczną gwarancję, obejmującą wszystkie elementy zestawu, serwis zapewniający dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na 7 dni po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do:

 1. Poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego świadczonego przez cały okres gwarancji (konsultacje telefoniczne bądź drogą mailową bez ograniczeń)
 2. Aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji przez okres trwania gwarancji