Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa 180 sztuk zestawów edukacyjnych o tematyce związanej z powietrzem do Centrum Nauki Koperni

DZP.260.39.2023.JG Tryb: Zamówienie podstawowe bez negocjacji

Postępowania jest prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej: 

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,133046,cddbbbcb7408f85a… 


Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.