Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Badanie skuteczności kampanii wizerunkowej Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji; DZP.260.86.2022.JG 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,115476,9823009dbeec73d8…