Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
DZP.260.1.2024.MN Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju na potrzeby Centrum Nauki Kopernik w ramach Inicjatywy SOWA. Postępowania jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji Link do postępowania : https://platformazakupowa.pl/transakcja/883307 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w: a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy. Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 50 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2028.