Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa pokrowców transportowych na eksponaty dla Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.53.2024.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie