Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - druk Oferta

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_druk_Oferta.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 22

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_art__22.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_3_do_SIWZ_-_Wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_4_do_SIWZ_-_Wykaz_osob.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie że osoby posiadają uprawnienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_5_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_ze_osoby_posiadaja_uprawnienia.pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_6_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_z_art___24.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_7_do_SIWZ_-_ZOBOWIAZANIE.pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_8_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_z_art_24-ust__2_pkt_5.pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ - Zakres czynności powierzonych podwykonawcom

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_9_do_SIWZ.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór Umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_10_do_SIWZ_-_wzor_Umowy.pdf

Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt Budowlany cz. 1

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Projekt_Budowlany_-_Zalacznik_Nr_11_do_SIWZ_-_cz1.zip

Załącznik nr 11 do SIWZ - Projekt Budowlany cz. 2

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Projekt_Budowlany_-_Zalacznik_Nr_11_do_SIWZ_-_cz2.zip

Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalacznik_Nr_12_do_SIWZ_-_Przedmiar.pdf

Załącznik nr 13 do SIWZ - STWiOR

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/STWiOR_-_Zalacznik_Nr_13_do_SIWZ.zip

Odpowiedzi z dnia 01.04.2014 r. na pytania Wykonawcy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Odpowiedzi_z_dnia_01.04.2014_r._na_pytania_Wykonawcy.doc

Załączniki od Nr 1 do Nr 9 do SIWZ z rozszerzeniem .doc

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Zalaczniki_od_Nr_1_do_Nr_9_do_SIWZ_z_rozszerzeniem_.doc.zip

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_16_2014_CNK_IS/Wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=150432&rok=2014-05-06