Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Nr WY.26.5.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące kodowania około 3000 kwestionariuszy w ramach komponentu badawczego w Programie „Nauka dla Ciebie”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Ilość kwestionariuszy – od 2500 do 3000
  • Ilość zmiennych zamkniętych na kwestionariusz – 181
  • Ilość zmiennych otwartych na kwestionariusz – 16
  • Nadanie każdej z kodowanych ankiet numeru identyfikacyjnego
  • Odbiór i zwrot ankiet od CNK

Termin realizacji: materiał będzie dostarczany przez CNK w kilku partiach, w okresie od początku września do 31 listopada 2019 r.

Wymagania stawiane wykonawcy: udokumentowana realizacja co najmniej 3 usług na kodowanie.

Wykonawców prosimy o wysłanie do dnia 23 sierpnia 2019 r. oferty zawierającej cenę netto i brutto za całość przedmiotu zamówienia na adres: aneta.gop@kopernik.org.pl. W przypadku firm prosimy również o załączenie wpisu do Rejestru Działalności Gospodarczej lub KRS oraz oświadczenia o wydelegowaniu do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia pracownika spełniającego podane kryteria.

Kryteria oceny ofert i ich waga
Zamawiający zastosuje następujące kryterium:

  • cena – 100%