Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zamówienia publiczne

 

Usługi druku 1 - postępowanie w trybie zapytania o cenę (PZP/ZP/5/2017/CNK/MSt).

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA ANKIETERÓW W DZIALE BADAŃ CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Zapytanie ofertowe na usługi prowadzenia warsztatów dla osób dorosłych w szczególności nauczycieli - nr 7/2017/EDU.

Zapytanie ofertowe na usługi publikowania i edytowania treści oraz grafik na stronach internetowych Centrum Nauki Kopernik w języku polskim i angielskim - nr 6/2017/PR

Zapytanie ofertowe na obsługę wydarzenia- krajowych finałów konkursu CanSat organizowanych przez biuro ESERO i Centrum Nauki Kopernik - w dniach 6-9 kwietnia 2017 r. na terenie poligonu Nowa Dęba i Aeroklubu Stalowowolskiego w Turbii

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opieki merytorycznej nad scenariuszami realizowanymi przez Trenerów EDU w projekcie Szkoła Bliżej Nauki - nr 4/2017/EDU.

Zapytanie ofertowe na usługi publikowania i edytowania treści oraz grafik na stronach internetowych Centrum Nauki Kopernik w języku rosyjskim - nr 3/2017/PR

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim.

Konkurs Ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność handlową (SKLEPIK) w budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/1/2017/CNK/MSi

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi koordynowania społeczności KMO zaangażowanej w projekt Konstruktorzy Marzeń przy pomocy mediów społecznościowych nr 2/2017/EDU.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie rakiety na konkurs CanSat 2016/2017 nr 1/EDU/2017

Plan zamówień publicznych 2017.

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2017roku PZP/ZP/41/2016/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 14; PZP/ZP/39/2016/CNK/AM3

Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w sali spotkań; wentylacji w łazienkach na antresoli; klimatyzacji w pomieszczeniach zaplecza sali audytoryjnej; klimatyzacji w kabinach tłumaczy w Centrum Nauki Kopernik.

Prace budowlane polegające na wyciszeniu i rearanżacji pokoi biurowych - pom. A 1.16- A1.16.3 na I piętrze budynku CNK PZP/ZP/40/2016/CNK/MS

Dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu projekcji 8K 3D w planetarium Niebo Kopernika PZP/ZP/35/2016/CNK/MSI

Zakup specjalistycznego sprzętu do wyposażenia biur

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 12; PZP/ZP/38/2016/CNK/AM3

Konkurs Ofert na najem lokalu (BISTRO) przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 12; PZP/ZP/34/2016/CNK/AMI

Zawiadomienie o wyniku konkursu na wybór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Centrum Nauki Kopernik

Zakup specjalistycznego sprzętu stanowiącego doposażenie serwerowni oraz do wyposażenia biur

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez CNK w 2016 r. - zamówienie szczegółowe nr 11

Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących w Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 10; PZP/ZP/29/2016/CNK/AMI

Usługi Drukowania, wraz ze składem i introligatornią , materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 15 nr sprawy PZP/ZP/28/2016/CNK/AMI

Badanie sprawozdania finansowego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ,,Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającego w ramach Centrum Nauki Kopernik''

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 9; PZP/ZP/27/2016/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 8; PZP/ZP/26/2016/CNK/AMI

Demontaż i transport łodzi podwodnej (batysfery ‘Meduza’), wykonanie ramy do zainstalowania łodzi, ustawienie i montaż łodzi, numer postępowania: PZP/ZP- 4.8B/5/2016/KM

Dostawa kart logowania do systemu biletowego Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/25/2016/CNK/AMI

Roboty budowlane polegające na modernizacji wejścia głównego i wejścia do Planetarium oraz wyciszenie Centrum Konferencyjnego w Centrum Nauki Kopernik

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 14 nr sprawy PZP/ZP/21/2016/CNK/AMI

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych

„Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 7”; numer postępowania: PZP/ZP/24/2016/CNK/TT

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” – Działanie 1.1 RPO WM 2014-2020

Roboty budowlane polegające na modernizacji wejścia głównego i wejścia do Planetarium oraz wyciszenie Centrum Konferencyjnego w Centrum Nauki Kopernik nr PZP/ZP/22/2016/CNK/KM

Wynajem interaktywnej wystawy czasowej "Sail or Sink" - numer postępowania PO/ZP-4.8B/5/2015/CNK/MK

Dokonanie montażu wystawy czasowej Sail or Sink na terenie budynku CNK, stanowiącej własność Techmania Science Center nr procedury PZP/ZP-4.8B/4/2016/CNK/KM

Transport eksponatów artystycznych na wystawę czasową “Pokusa nieśmiertelności” PO/ZP-4-8b/3/2016/CNK/AMI

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 13

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016r - zamówienie szczegółowe numer 6; PZP/ZP/18/2016/CNK/AMI

Transport i ustawienie elementów wystawy czasowej Sail or Sink oraz demontaż i montaż elementów kolidujących podczas transportu wystawy do wnętrza budynku CNK PZP/ZP -4.8B/2/2016/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 5; PZP/ZP/16/2016/CNK/AMI

Roboty budowlane polegające na modernizacji wejścia głównego i wejścia do Planetarium oraz wyciszenie Centrum Konferencyjnego w Centrum Nauki Kopernik Termin składania Ofert upływa w dniu 11.05.2016 r. o godzinie 11.50

PZP ZP 8 2016 CNK KM Catering na konferencję REVOLVE IPS 2016

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 4; PZP/ZP/13/2016/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 3; PZP/ZP/11/2016/CNK/AMI

„Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 2” (Nr sprawy PZP/ZP/10/2016/CNK/IS).

Dostawa kart logowania do systemu biletowego Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/9/2016/CNK/AMI

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczeg. nr 11, nr sprawy PZP ZP 7 2016 CNK KM

Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie Centrum Nauki Kopernik PZP/ZP/4/2016/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r. – zamówienie szczegółowe numer 1; ZP/ZP/6/2016/CNK/MK

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2014.1099) PZP/ZP/2/2016/CNK/MK

Materiały i usługi związane z produkcją i prototypowaniem eksponatów wystaw stałych PZP/ZP-4.8B/1/2016/CNK/MK

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest wymiana siedzisk w kopule planetarium wraz z serwisem.

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim, w podziale na dwie części; numer sprawy: PZP/ZP/3/2016/CNK/IS”

Świdczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2016 r.

Zakup filmu Dark Universe PO/ZP-4.8B/6/2015/CNK/MK

Oświetlenie kopuły Planetarium - wybór oferty

Wynajem interaktywnej wystawy czasowej “Sail or Sink” numer postępowania: PO/ZP-4.8B/5/2015/CNK/MK

usługi cateringowe-zam. szcz. 19 - nr sprawy: PO/ZP/49/2015/CNK/IS

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Numer postępowania: PO/ZP/38/2015/CNK/KM

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 18 PO/ZP/47/2015/CNK/MK

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 10 Nr sprawy PO/ZP/46/2015/CNK/KM

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2014.1099) PO/ZP/34/2015/CNK/MK

Dostawa komputerów, laptopów, toreb i plecaków na laptopy, urządzeń sieciowych, dysków SSD, serwerów i oprogramowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik PO/ZP/45/2015/CNK/AMI

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby CNK – zamówienie szczegółowe numer 17 postępowanie nr PO/ZP/44/2015/CNK/AMI

Wykonanie ścieżki dla pieszych do Planetarium Niebo Kopernika przy budynku głównym Centrum Nauki Kopernik.PO/ZP/43/2015/CNK/AMI

Oświetlenie kopuły Planetarium

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby CNK – zamówienie szczegółowe numer 16 postępowanie nr PO/ZP/41/2015/CNK/AMI

Zakup Pawilonu wystawienniczego w przestrzeni wystaw na poziomie +1 w budynku CNK; numer postępowania: PO/ZP-4.8B/4/2015/CNK/MK

Dostawa i montaż rolet w przestrzeni kawiarni Centrum Konferencyjnego w Centrum Nauki Kopernik.

Wydzielenie fragmentu korytarza na parterze Budynku CNK oraz wydzielenie pomieszczenia VIP ROOM w części konferencyjnej CNK” Numer postępowania: PO/ZP/37/2015/CNK/MK

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby CNK – zamówienie szczegółowe numer 15 PO/ZP/36/2015/CNK/KM

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 9 PO/ZP/35/2015/CNK/KM

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 14 PO/ZP/33/2015/CNK/RŁ

Ogłoszenie dotyczące zewnętrznego audytu finansowo-księgowego projektu pn. Organizacja Konferencji IPS (International Planetarium Society)

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla poziomu +3 Planetarium CNKPO/ZP/26/2015/CNK/MK

Zakup Pawilonu wystawienniczego w przestrzeni wystaw na poziomie +1 w budynku CNK PO/ZP-4.8B/3/2015/CNK/MK

Wydzielenie fragmentu korytarza na parterze Budynku CNK oraz wydzielenie pomieszczenia VIP ROOM w części konferencyjnej CNK

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 13 PO/ZP/32/2015/CNK/IS

Ogłoszenie dotyczące badania sprawozdania finansowego Centrum Nauki Kopernik za 2015 rok

ŚWIADCZENIE PROFESJONALNYCH USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ, MYCIA I CZYSZCZENIA ELEWACJI ORAZ PRZESZKLEŃ BUDYNKU, SPRZĄTANIE TERENÓW DO NIEGO PRZYLEGŁYCH ORAZ SPRZĄTANIE BIURA ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE PO/ZP/27/2015/CNK/IS

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 8” (Nr sprawy PO/ZP/30/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 12 (Nr sprawy PO/ZP/29/2015/CNK/RŁ)

Zakup trzech eksponatów interaktywnych "Dancing Trees, "Hotplates", "FrameGlide" przeznaczonych na wystawy stałe CNK; PO/ZP-4.8B/2/2015/CNK/MK

Świadczenie usług serwisowych producenta dla posiadanego przez Centrum Nauki Kopernik sprzętu teleinformatycznego firmy CISCO (SMARTnet) na potrzeby Centrum Nauki Kopernik (Nr sprawy PO/ZP/25/2015/CNK/RŁ)

Konkurs na opracowanie koncepcji strefy wejścia głównego i strefy wejścia do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 7” (Nr sprawy PO/ZP/24/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 11 (Nr sprawy PO/ZP/23/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 10 (Nr sprawy PO/ZP/21/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Nauki Kopernik (Nr sprawy PO/ZP/22/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 9 (Nr sprawy PO/ZP/19/2015/CNK/RŁ)

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 6” (Nr sprawy PO/ZP/20/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 8 (Nr sprawy PO/ZP/17/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 7 (Nr sprawy PO/ZP/15/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 6 (Nr sprawy PO/ZP/13/2015/CNK/RŁ)

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 5 (Nr sprawy PO/ZP/12/2015/CNK/RŁ)

świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim, w podziale na dwie części, numer sprawy: PO/ZP/11/2015/CNK/IS

Świadczenie usług polegających na animowaniu wystaw stałych i czasowych, prowadzeniu warsztatów i pokazów oraz zajęć w laboratoriach, w budynku Centrum Nauki Kopernik i poza nim; numer sprawy: PO/ZP-4.8B/1/2015/CNK/IS

Zakup artykułów biurowych i papieru ksero na potrzeby Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/10/2014/CNK/RŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 4 (Nr sprawy PO/ZP/8/2015/CNK/AŁ)

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 5” (Nr sprawy PO/ZP/9/2015/CNK/AŁ)

USŁUGI DRUKOWANIA - ZAMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE NUMER 4, NR SPRAWY: PO/ZP/6/2015/CNK/IS

świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 3; (numer sprawy: PO/ZP/5/2015/CNK/RŁ).

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 2; numer sprawy: PO/ZP/4/2015/CNK/IS

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 1, nr sprawy PO/ZP/1/2015/CNK/AŁ

Oddzielenie akustyczne Centrum Konferencyjnego od części wystawowej w budynku Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy PO/ZP/83/2014/CNK/AŁ

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 3, nr sprawy PO/ZP/82/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 25, nr sprawy PO/ZP/79/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez CNK w 2015 PO/ZP/78/2014/CNK/RŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 24, nr sprawy PO/ZP/77/2014/CNK/RŁ

Świadczenie usługi polegającej na skierowaniu „Pracowników Tymczasowych” do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego; nr sprawy: PO/ZP/76/2014/CNK/IS

Dostawa serwerów na potrzeby Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/74/2014/CNK/AŁ.

Usługa kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji - PO/ZP/75/2014/CNK/RŁ

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe numer 1, nr sprawy PO/ZP/73/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 23, nr sprawy PO/ZP/72/2014/CNK/RŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 22, nr sprawy PO/ZP/71/2014/CNK/RŁ

PO/ZP/70/2014/CNK/JK Zapewnienie obsługi technicznej Nieruchomości przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie

PO/ZP/69/2014/CNK/JK Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych

Dostawa komputerów, monitorów, stacji dokujących, dysków SSD, serwerów i oprogramowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/64/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 21, nr sprawy PO/ZP/65/2014/CNK/AŁ

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik; numer sprawy: PO/ZP/63/2014/CNK/AŁ

PO/ZP/51/2014/CNK/JK Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną,ubezpieczenie komunikacyjne,ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznch

Rozbudowa systemu monitoringu CCTV na dachu budynku siedziby Centrum Nauki Kopernik; numer sprawy: PO/ZP/55/2014/CNK/AŁ

Dostawa wraz z montażem bezobsługowego systemu parkingowego na terenie Centrum Nauki Kopernik, znak sprawy: PO/ZP/59/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 20, nr sprawy PO/ZP/61/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 18, nr sprawy PO/ZP/57/2014/CNK/AŁ

Oddzielenie akustyczne Centrum Konferencyjnego od części wystawowej w budynku Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/60/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 19, nr sprawy PO/ZP/58/2014/CNK/AŁ

Ogłoszenie dotyczące badania sprawozdania finansowego Centrum Nauki Kopernik za 2014 rok

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 17, nr sprawy PO/ZP/54/2014/CNK/AŁ

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie wystawy pod nazwą "Obserwacje Ziemi z kosmosu" PO/ZP/56/2014/CNK/JK

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik; numer sprawy: PO/ZP/53/2014/CNK/AŁ

Oddzielenie akustyczne Centrum Konferencyjnego od części wystawowej w budynku Centrum Nauki Kopernik, PO/ZP/44/2014/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 16, nr sprawy PO/ZP/52/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 3, nr sprawy PO/ZP/20/2014/CNK/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 4, nr sprawy PO/ZP/21/2014/CNK/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 5, nr sprawy PO/ZP/22/2014/CNK/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 6, nr sprawy PO/ZP/25/2014/CNK/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe nr 7, nr sprawy PO/ZP/27/2014/CNK/MG

Zakup usługi wykonania dodatkowych prac w ramach nowej wersji serwisu internetowego www.kopernik.org.pl wraz z przewodnikiem po wystawie – zamówienie uzupełniające

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 15, nr sprawy PO/ZP/48/2014/CNK/AŁ

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik – zamówienie szczegółowe numer 12, nr sprawy PO/ZP/42/2014/CNK/AŁ

Dostawa artykułów biurowych PO/ZP/33/2014/CNK/JK

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 13; PO_ZP_45_2014_CNK_JK

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 14; PO_ZP_46_2014_CNK_JK

Dostawa 400 000 kart logowania do systemu biletowego Centrum Nauki Kopernik PO/ZP/23/2014/CNK/JK

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego i papieru do druku cyfrowego oraz nośników transferowych do maszyny poligraficznej Xerox® DocuColor™ 700i oraz drukarki OKI ES9420WT, będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik, PO/ZP/40/2014/CNK/AŁ

Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/35/2014/CNK/MG

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 10

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 11

Usługi drukowania, wraz ze składem i introligatornią, materiałów poligraficznych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik - zamówienie szczegółowe nr 14

Usługi serwisowania i obsługi eksploatacyjnej maszyny poligranicznej Xerox DocuColor 700i oraz drukarki OKI ES9420WT, będących własnością Centrum Nauki Kopernik

PO/ZP/32/2014/CNK/MG Usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej - zamówienie szczegółowe nr 8

PO/ZP/34/2014/CNK/MG Usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej - zamówienie szczegółowe nr 9

Dostawa dyfuzyjnej komory mgłowej

Dostawa i montaż mebli wraz z akcesoriami do galerii “Majsternia” dla Centrum Nauki Kopernik

SUKCESYWNE DOSTAWY materiałów eksploatacyjnych do maszyn poligraficznych Xerox® DocuColor™ 700i oraz drukarki OKI ES9420WT, będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik; numer sprawy: PO ZP 28 2014 CNK IS

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego i papieru do druku cyfrowego oraz nośników transferowych do maszyny poligraficznej Xerox® DocuColor™ 700i oraz drukarki OKI ES9420WT, będących na wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik

Usługa wsparcia technicznego dla produktów Microsoft

Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń na dachu budynku Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Centrum Nauki Kopernik

Usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej - zamówienie szczegółowe 2

Usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej - zam. szcz. nr 1

USŁUGI DRUKOWANIA NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ - ZAM. SZCZ. NR 13

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamówienie szczegółowe na podstawie zawartej umowy ramowej - usługi drukowania zam. szcz. 12

Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie Centrum Nauki Kopernik

Dostawa 900 000 sztuk opasek jednorazowych do Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń budynku Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, terenów do niego przyległych oraz biura Zamawiającego w Warszawie - zamówienie uzupełniające

PO KL Opracowanie Rekomendacji wyposażenia pracowni przyrody w ramach realizacji Zadania nr 5 projektu pt.: Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej" dla Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług Zarządzania Nieruchomością położoną w (00-390) przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie oraz wszelkimi obiektami budowlanymi znajdującymi się na nieruchomości

Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych, mecierzy, stacji graficznych, monitorów, drukarek, tabletów graficznych i oprogramowania w czterech częściach na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Zaprojektowanie,wykonanie oraz wdrożenie nowej aplikacji do oceny okresowej animatorów

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE, TERENÓW DO NIEGO PRZYLEGŁYCH ORAZ BIURA ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, NR SPRAWY: PO/ZP/45/2013/CNK/IS

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Dostawa licencji w ramach modelu subskrypcyjnego Open Value Subscription for Education Solutions lub równoważnego na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług w zakresie całodobowej fizycznej ochrony Nieruchomości, osób i mienia, znajdujących się na terenie Centrum Nauki Kopernik oraz biur Zamawiającego, przez kooncesjonowanego Wykonawcę

Rozświetlenie kopuły Planetarium

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin

DOSTAWA MASZYN INTROLIGATORSKICH DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Zapewnienie obsługi technicznej Nieruchomości przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG CATERINGOWYCH PODCZAS PIĘCIU WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM NAUKI KOPERNIK, NR SPRAWY PO ZP 54 2013 CNK IS

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatycznej komory do wzrostu do wzrostu roślin na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Pozycjonowanie serwisów internetowych Centrum Nauki Kopernik: www.centrumkonferencyjnekopernik.pl oraz www.kopernik.org.pl

DZIERŻAWA I SERWIS WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Świadczenie Usług Hotelarskich

Zakup zestawu do gry Mindball Game

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych dla uczestników konferencji w dniach 15-16 listopada oraz 16 grudnia 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamówienie szczegółowe na podstawie zawartej umowy ramowej - usługi drukowania zam. szcz. 10

Wykonanie infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół eksponatu Model Akwaporyny zlokalizowanego na terenie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DLA CENTRUM NAUKI KOPERNIK, NR SPRAWY: PO ZP 31 2013 CNK MG

Dostawa subskrypcji do posiadanego oprogramowania oraz dodatkowej licencji wraz z subskrypcją na potrzeby Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO/ZP/30/2013/CNK/IS

Badanie sprawozdania finansowego Centrum Nauki Kopernik za rok 2013

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługi drukowania-umowa ramowa-zamówienie szczegółowe nr 9

Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń na dachu budynku Centrum Nauki Kopernik, nr sprawy: PO ZP 23 2013 CNK IS

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych dla uczestników konferencji pn. „Pokazać - Przekazać” w dniach 23-24 sierpnia 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik

Świadczenie usług serwisowych producenta dla posiadanego przez Zmawiającego Sprzętu teleinformatycznego

Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wyjazdu z parkingu Centrum Nauki Kopernik

Pawilon ekspozycyjny dla projektu artystycznego DOTYK w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

USŁUGI DRUKOWANIA MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH

Dostawa i montaż projektora multimedialnego wraz z obiektywem na potrzeby Centrum Konferencyjnego Centrum Nauki Kopernik

Sprzedaż i dostawa 504000 sztuk opasek jednorazowych do Centrum Nauki Kopernik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamówienie szczegółowe nr 6 (nr sprawy: PO/ZP/12/2013/CNK/IS)

Sprzedaż i dostawa 504000 sztuk opasek jednorazowych do Centrum Nauki Kopernik

Dostawa 670 000 kart logowania do systemu biletowego Centrum Nauki Kopernik

Dostawa, montaż i konfiguracja projektorów laserowych

PO ZP 5 2013 CNK IS-USŁUGI DRUKOWANIA NA PODTS. UMOWY RAMOWEJ-ZAM. SZCZEG. NR. 5

Data publikacji: 12.05.2013

Opublikowane przez: Marta Tychmanowicz (Administrator)

Data modyfikacji: 21.06.2013

Zmodyfikowane przez: Marta Tychmanowicz (Administrator)