Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Konkursu na najem lokalu biurowego wraz z przylegającą salą spotkań w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego
Na zgłoszenia czekamy do 03.04.2023 do godz.12.00

Wyniki Konkursu

Regulamin Konkursu


Załącznik 1 do Regulaminu i nr 2 do Umowy


Załącznik 2 do Reg


Wzór oferty Zał. 4 do Reg


Załącznik 5 do Reg


Wzór umowy (zał 3 do Reg)


Załącznik 1 do Umowy


Załącznik 3 do Umowy


Załącznik 4 do Umowy


Załącznik 5 do Umowy