Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Nazwa: 

Kompleksowa usługa w zakresie multimedialnej obsługi Programu Nauka dla Ciebie polegająca na: realizacji gali finałowej konkursu Nauka dla Ciebie w dniu 14.10.2021 wraz z transmisją na żywo w mediach społecznościowych Zamawiającego w tym w serwisie YouTube, stworzeniu materiału filmowego prezentującego całość zrealizowanej transmisji gali finałowej, stworzeniu 5 materiałów filmowych (ok. 5 min każdy), których odbiorcami będą rodziny uczestniczące w pilotażu rodzinnego zestawu do eksperymentowania oraz 1 materiału filmowego (ok. 5 min), pokazującego prace laureatów konkursu NdC.

 

Dalsza treść:

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.26.8.2021 jest Kompleksowa usługa w zakresie multimedialnej obsługi Programu Nauka dla Ciebie polegająca na: realizacji gali finałowej konkursu Nauka dla Ciebie w dniu 14.10.2021 wraz z transmisją na żywo w mediach społecznościowych Zamawiającego w tym w serwisie YouTube, stworzeniu materiału filmowego prezentującego całość zrealizowanej transmisji gali finałowej, stworzeniu 5 materiałów filmowych (ok. 5 min każdy), których odbiorcami będą rodziny uczestniczące w pilotażu rodzinnego zestawu do eksperymentowania oraz 1 materiału filmowego (ok. 5 min), pokazującego prace laureatów konkursu NdC.

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

 

Informacje o Programie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.08.2021 roku o godzinie 12:00.

 

Treść Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty