Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Rada Programowa jest organem doradczym Dyrektora Centrum Nauki Kopernik. Jej członkowie powoływani są spośród wybitnych przedstawicieli środowisk kultury, sztuki, nauki i dydaktyki polskiej.

 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche

Przewodniczący Rady

Archeolog i numizmatyk, od 1980 r. wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Archeologii), Senator UW i profesor wizytujący na innych uczelniach Europy i USA, fellow Wolfson College w Oksfordzie, Amerykańskiej Akademii w Rzymie, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, przewodniczący Rady DARIAH-PL. Członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik nieprzerwanie od pierwszej kadencji, w ostatniej kadencji jej wiceprzewodniczący.

Marjolein van Breemen 

Dyrektorka Centrum Bioróżnorodności Bilogicznej w Holandii, członkini zarządu Muzeum Literatury oraz Muzeum dla Dzieci w Hadze. Członkini komitetu programowego ECSITE (European Network Science Centres & Museums). Do lutego 2023 roku zastępczyni dyrektora Centrum Nauki NEMO w Holandii, kierowniczka Działu Nauki i Badań. Specjalistka w obszarze pozyskiwania, tworzenia koncepcji, rozwoju oraz wdrażania projektów edukacyjnych w Holandii oraz europejskich projektów edukacyjnych (GAPP, TWIST, ESERO – edukacja kosmiczna).

Catherine Franche

Dyrektorka wykonawcza Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów i Centrów Nauki ECSITE z siedzibą w Brukseli. W latach 1992–1994 była koordynatorką ds. rozwoju zawodowego, a następnie dyrektorką wykonawczą Stowarzyszenia Muzeów Quebeckich. Pracowała również w wielu muzeach architektury i sztuki w Kanadzie, organizatorka wydarzeń kulturalnych, w tym festiwali. Członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Dr Agnieszka Jacobson-Cielecka

Dziekan Wydziału Projektowania, Zakład Projektowania Wizualności Uniwersytetu SPWS. Dyrektorka programowa School of Form. Kuratorka licznych wystaw polskiego designu prezentowanych na festiwalach w Europie i Azji. Otrzymała tytuł Redaktora Naczelnego 2007 przyznawany przez magazyn „Media Marketing” oraz Animatora Design Alive Award 2012.

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023–2026, a 2019 członek korespondent. Kierownik Katedry Management in Networked and Digital Societies (MINDS) w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2015 członek Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. Od 2016 pracuje jako faculty associate Berkman Klein Center for Internet & Society na Uniwersytecie Harvarda. Członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

Profesorka nauk społecznych, członkini korespondentka Polskiej Akademii Nauk od 2016 roku, szefowa Zakładu Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii UJ, szefowa Center for Social Cognitive Studies w Krakowie oraz liderka projektu Behaviour in Crisis Lab. Jej specjalnością naukową jest psychologia poznania społecznego.

Maria Mach

Działaczka społeczna, edukatorka specjalizująca się w tematyce kształcenia osób o wybitnych uzdolnieniach. Współtwórczyni Programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Dyrektorka Biura i sekretarz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od 2009 do 2020, od 2020 prezeska zarządu. Członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Prof. dr. hab. Szymon Malinowski

Założyciel i redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk oraz współautorem podręcznika „Nauka o klimacie”, prezesem zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej, popularyzatorem nauki oraz redaktorem czasopism popularyzujących naukę.

Mirella Panek-Owsiańska

Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i komunikacji społecznej. Członkini Rady fundacji Szkoła Liderów. Jedna z założycielek fundacji Kosmos dla Dziewczynek, była członkini zarządu CSR Europe, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Członkini jury konkursu Kampania Społeczna Roku oraz innych konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu (Effie, Złote Spinacze, Dobroczyńca Roku). Konsultantka, mentorka i trenerka, posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO. Członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Prof. dr hab. Tomasz Sowiński

Fizyk teoretyk, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych specjalizujący się w fizyce ultra-zimnych gazów atomowych, Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN oraz Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2008 otrzymał od prezesa PAN tytuł "Złoty Umysł - Mistrz Popularyzacji Wiedzy". Członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Dr Barbara Streicher

Dyrektorka wykonawcza austriackiego stowarzyszenia ScienceCenter-Netzwerk, współzałożonego przez nią w 2005 r. Pracuje w obszarze komunikacji naukowej. W latach 2013–2014 była stypendystką programu Noyce Leadership Fellows. Jest laureatką nagrody „Beacon of the Year” przyznawaną przez Europejskie Stowarzyszenie Muzeów i Centrów Nauki ECSITE. Członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Rosalia Vargas

Prezeska portugalskiej Państwowej Agencji na rzecz Kultury Naukowej i Technologicznej „Ciência Viva” oraz dyrektorka Pawilonu Wiedzy, lizbońskiego Centrum Nauki. Od 1996 roku kieruje tworzeniem sieci centrów nauki w Portugalii. Jej dorobek akademicki i zawodowy obejmuje takie dziedziny jak edukacja, medioznawstwo, ład polityczny oraz kultura naukowa i technologiczna. Była Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów i Centrów Nauki ECSITE. Członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Dr Jędrzej Witkowski

Doktor socjologii (Uniwersytet SWPS) i politolog (Uniwersytet Warszawski). Absolwent Leadership Academy for Poland, prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajmuje się m.in. strategiami oddolnego wprowadzania zmiany w szkołach, rozwijaniem kompetencji przyszłości oraz edukacją obywatelską. Jest autorem lub współautorem opracować naukowych, materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników. Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Hanna Wróblewska

Historyczka sztuki i kuratorka wystaw. W latach 2010-2021 Dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, w latach 2011-2021 pełniła rolę komisarz Pawilonu Polonia w Biennale w Wenecji. W 2018 i 2019 zasiadła w Kapitule Nagrody Sztuki im. Marii Anto i Elsy von Freytag-Loringhoven. Od 2022 wicedyrektorka de. Naukowych i wystawienniczych Muzeum Getta Warszawskiego. Od 2023 dyrektorka Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Jakub Wygnański

Polski socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych. Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Autor licznych publikacji i wystąpień na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia „trzeciego sektora” oraz roli organizacji pozarządowych i wolontariatu. Laureat wielu wyróżnień, m. in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrody Totus, Nagrody im. ks. Józefa Tischnera i Nagrody im. Janusza Korczaka.

Dr Przemysław Wielowiejski

Archeolog. Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Archeologii UW, badacz terenowy (w latach 1981-2005), autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, założyciel i pierwszy wydawca popularnonaukowego kwartalnika Archeologia Żywa, pomysłodawca i współtwórca pomnika-kręgu megalitów na terenie Biblioteki Narodowej w Warszawie. W latach 2006-2023 pracował na stanowiskach dyrektorskich Centrum Nauki Kopernik. W 2011 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Data publikacji: 14.05.2013

Opublikowane przez: Joanna Ostrowska (Administrator)

Data modyfikacji: 12.03.2024

Zmodyfikowane przez: Magdalena Maciejczuk