Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem doradczym Dyrektora Centrum Nauki Kopernik. Jej członkowie powoływani są spośród wybitnych przedstawicieli środowisk kultury, sztuki, nauki i dydaktyki polskiej.

Prof. Łukasz Turski przewodniczący Rady
Profesor fizyki teoretycznej. Pracuje w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i w Szkole Nauk Ścisłych UKSW. Wybitny popularyzator nauki, autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkudziesięciu artykułów publicystycznych, radiowych audycji popularnonaukowych i programów telewizyjnych. Pomysłodawca Pikniku Naukowego i Centrum Nauki Kopernik. Przewodniczący Rady Programowej CNK pierwszej kadencji. W roku 2000 otrzymał Medal Europejskiego Towarzystwa Fizycznego za upowszechnianie fizyki.

Dr hab. Dariusz Jemielniak
Polski teoretyk zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces). Autor największego polskiego darmowego słownika internetowego ling.pl oraz darmowego serwisu do nauki języka angielskiego angielski.edu.pl[

Hanna Wróblewska dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Zachęta
Historyk sztuki, od 1996 roku kurator wielu wystaw, ostatnio była kuratorem wystawy w Pawilonie Polonia na Biennale w Wenecji; aktywna uczestniczka życia kulturalnego, m.in. Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej i Obywateli Kultury. Od 2010 roku Dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.

Irena Cieślińska
Redaktor wielu czasopism popularnonaukowych. W latach 2001 – 2005 roku pracowała na stanowisku redaktor naczelnej miesięcznika „Wiedza i Życie”. Posiada jedenastoletnie doświadczenie dydaktyczno-naukowe zdobyte w trakcie pracy w Katedrze Metod Matematycznych na Wydziale Fizyki UW. Od 2006 roku jest pracownikiem Centrum Nauki Kopernik, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora CNK Jest laureatką licznych nagród, m.in. nagrody w konkursie im. Karola Sabatha na „Najlepszy tekst popularnonaukowy” oraz nagrody specjalnej za tekst o współczesnej medycynie.

Prof. dr hab. Magdalena Fikus
Profesor biologii molekularnej Wykładowca wielu prestiżowych uczelni. Członek Komisji Biochemii i Biofizyki PAN, Komitetu Biotechnologii PAN, Komitetu Mikrobiologii PAN. Wybitna popularyzatorka nauki. Współtwórczyni, współorganizatorka i przez wiele lat przewodnicząca Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie. Członek międzynarodowego stowarzyszenia EUSCEA, przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Maria Mach dyrektor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
Od 2 lat dyrektor Biura Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci; dawna stypendystka programu związana z nim od 23 lat. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. systemowego wspierania uczniów wybitnie zdolnych. Członek Warszawskiej Kapituły Programu Wars i Sawa (certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia).

Prof. Aleksander Bursche
Pomysłodawca i współorganizator Festynu Archeologicznego w Biskupinie; profesor Uniwersytetu Warszawskiego, fellow Amerykańskiej Akademii w Rzymie. Współorganizator projektu multimedialnego "Najświętsze miejsca na ziemi". Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie przy TOnZ.

Prof. dr hab. Henryk Skarżyński
Polski lekarz otolaryngolog, profesor Wydziału Lekarskiego. Akademii Medycznej w Warszawie, twórca i dyrektor warszawskiego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowej dokonał w 1992 roku operacji wszczepienia implantu ślimakowego przywracając słuch osobie głuchej. Profesor jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, promotorem prac doktorskich i habilitacyjnych, członkiem towarzystw naukowych i zagranicznych.

Prof. dr hab. Jerzy Axer
Profesor Nauk Humanistycznych, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej w Warszawie, Członek Polskiej Akademii Nauk oraz wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych, m.in. Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW), International Society for the History of Rhetoric , Academia Europaea (Londyn), Academia Latinitati Fovendae (Rzym). Honorowy członek Collegium Invisibile. Autor około 300 prac naukowych poświęconych m.in. tradycji antycznej w wielkich dziełach literackich, historii nowożytnej, dziejom dyplomacji.

Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski
Ukończył studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie pedagogiki (teoria socjalizacji) i psychologii społecznej. Zastępca dyrektora Instytutu Psychologii PAN, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Autor wielu publikacji, poświęconych między innymi ocenianiu osiągnięć edukacyjnych.

Prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz
Profesor fizyki doświadczalnej. Pracuje w Instytucie Fizyki PAN i na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Światowej klasy specjalista w dziedzinie fizyki niskich temperatur. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Chemii Fizycznej PAN, organizator polskich prezentacji na festiwalu "Physics on stage" w Genewie.

Data publikacji: 14.05.2013

Opublikowane przez: Marta Tychmanowicz (Administrator)

Data modyfikacji: 12.07.2016

Zmodyfikowane przez: Joanna Gardzińska