Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Centrum Nauki Kopernik to instytucja kultury finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest zaangażowane w lokalne i krajowe działania na rzecz zmiany kultury uczenia się i rozwija uczestnictwo w kulturze tworzonej przez naukę. Misja Kopernika to inspirowanie do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. Ludzie kształtują świat przyjazny dla siebie i natury, rozwijając i stosując naukę – to wizja, realizacji której służy działalność programowa Centrum.

Kluczowy obszar działalności programowej Kopernika stanowią Wystawy – przestrzeń, w której znajduje się kilkaset eksponatów. Odwiedzający mogą samodzielnie odkrywać zjawiska rządzące światem, rozwijać wiedzę o nauce, uczestniczyć w zajęciach w laboratoriach, pokazach w Teatrze Wysokich Napięć i Teatrze Robotycznym oraz w seansach i pokazach w Planetarium. 

Centrum Nauki Kopernik organizuje także szereg wydarzeń, m.in. spotkania z naukowcami, Festiwal Przemiany, Piknik Naukowy, konferencję Pokazać-Przekazać dla środowisk związanych z edukacją. Z oferty Centrum Nauki Kopernik (od otwarcia w 2010 r.) co roku korzysta ponad milion osób

Centrum Nauki Kopernik stanowi pomost, który łączy edukację formalną i nieformalną. Korzystając z zaufania społecznego, a jednocześnie czerpiąc z doświadczeń i najnowszych osiągnięć nauki, ma ono realny wpływ na zmianę sposobu kształcenia w Polsce. W 2015 roku uzyskało status jednostki naukowej. Kopernik ma ugruntowaną pozycję i bogate doświadczenie w tworzeniu pomocy edukacyjnych oraz eksponatów. Kolejnym etapem rozwoju działalności programowej Centrum było powołanie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, w której są prowadzone prace badawcze i badawczo-rozwojowe.

Informacje o działaniach programowych Centrum Nauki Kopernik są dostępne na stronie:  http://www.kopernik.org.pl   ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,  00-390 Warszawa e-mail: info@kopernik.org.pl 22 596 4 100- INFOLINIA Nr w Rejestrze Instytucji Kultury: 2/06 NIP: 701-002-51-69 REGON: 140603313

 

 

Centrum Nauki Kopernik w interpretacji artystów z firmy Platige Image: 

Data publikacji: 14.05.2013

Opublikowane przez: Joanna Ostrowska (Administrator)

Data modyfikacji: 10.07.2023

Zmodyfikowane przez: Monika Jankowska