Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa transportu 400kg garnetu mesh 220 do siedziby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.11.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie