Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa przeniesienia hydrantu DN52 w budynku Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.39.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie