Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Ogloszenie_o_zamowieniu_PO_ZP_64_2014_CNK_AL.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1-13 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/SIWZ_wraz_z_zalacznikami_nr_1-13_PO_ZP_64_2014_CNK_AL.pdf

Załączniki nr 14-16 do SIWZ - wzory umów na częśc I, II i III zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Zalaczniki_nr_14-16_do_SIWZ_wzory_umow_PO_ZP_64_2014_CNK_AL.pdf

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy dot. treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Odpowiedz_na_pytanie_dostawa_komp__serwerow_i_oprogr.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_komp__serw_i_oprogr.pdf

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Odpowiedzi_na_pytania_i_modyfikacja_SIWZ_dost_komp.pdf

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na część I zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Nowy_zalacznik_nr_1_do_SIWZ_SOPZ_na_czesc_I_zamowienia.pdf

Nowy załącznik nr 11 do SIWZ _Specyfikacja Techniczna na część I zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Nowy_zalacznik_nr_11_do_SIWZ__Specyfikacja_Tech_na_cz_I_zam.pdf

PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/PassMark_-_CPU_Benchmarks_-_List_of_Benchmarked_CPUs.pdf

PassMark Software - Video Card Benchmark Charts - Video Card Model List

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/PassMark_Software_-_Video_Card_Benchmark_Charts_-_Video_Card_Model_List.pdf

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy dot. treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Odpowiedz_na_pytanie_3_dost_komp__serw_i_oprogr.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2_dost_komp__serw_i_oprogr.pdf

Modyfikacja treści SIWZ_z dn. 10.10.2014r.

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Modyfikacja_tresci_SIWZ_2_dost_komp__serw_i_oprogr.pdf

Nowy z dn. 10.10.2014r. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na część I zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Nowy_z_dn._10.10.2014_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_SOPZ_na_cz_I_zam.pdf

Nowy z dn. 10.10.2014r. Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna na część I zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Nowy_z_dn._10.10.2014_Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_Spec_Tech_na_cz_I_zam.pdf

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Odpowiedzi_na_pyt_i_modyf_wzorow_umow_dost_komp__serw_i_oprogr.pdf

Nowy Załącznik nr 14 do SIWZ - wzór umowy na część I zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Nowy_wzor_umowy_na_czesc_I_zamowienia.pdf

Nowy Załącznik nr 15 do SIWZ - wzór umowy na część II zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Nowy_wzor_umowy_na_czesc_II_zamowienia.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część I i III zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_cz._I_i_III_zam.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania na część II zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_64_2014_CNK_AL_komp__serw_i_oprogr/Informacja_o_uniewaznieniu_cz._II_zam..pdf