Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_69_2014_CNK_JK/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_69_2014_CNK_JK/SIWZ.pdf

Załączniki nr 1,2,3,6 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_69_2014_CNK_JK/Zalaczniki_nr_1_2_3_6_do_SIWZ_-_oswiadczenia.docx

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_69_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-Formularz_oferty.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_69_2014_CNK_JK/Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_69_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_wykaz_osob.doc

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór Umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_69_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_-_Wzor_Umowy.pdf

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_69_2014_CNK_JK/Odpowiedz_na_pytanie_Wykonawcy.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO_ZP_69_2014_CNK_JK/Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf