Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa i montaż systemu nawadniającego na terenie zielonym dookoła budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (2)

DZP.261.16.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie