Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest organizacja Kampanii Startowej CanSat 2023 wraz ze startem rakiety.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: regulamin konkursu CanSat 2023

Zapraszamy do zgłaszania ofert.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres esero@kopernik.org.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2022 roku o godzinie 23.59.

___________________________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie SUS.262.3.2022 wpłynęła oferta od: Polskie Towarzystwo Rakietowe.

Protokół z oceny ofert