Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe obejmujące dostawę 6000 szt. półmasekKonkurs ofert na półmaski został unieważniony
.


 

Parametry: półmaska filtrująca klasy P2, spełniająca normę EN 149:2001 +A1:2009
oraz najnowsze wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia
9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

 

Czasza półmaski musi składać się z igłowanej włókniny poliesterowej, włókniny poliprepylenowej typu melt blown oraz włókniny osłonowej. Wymagane jest aby półmaska wyposażona była w zawór wydechowy umieszczony z boku półmaski, zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa, uszczelkę nosową z pianki polietylenowej oraz taśmy nagłowia.

 

Kryterium wyboru oferty- cena 100%.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 03.07.2020

Czas składania ofert: do 29.06.2020 do godziny 16:00

 

Oferty z załączonym zdjęciem produktu proszę wysyłać bezpośrednio na adres mailowy: piotr.czyzewski@kopernik.org.pl