Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa dwóch podświetlanych totemów zewnętrznych oraz modernizacja trzech istniejących  w Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.14.2022.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie