Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa urządzeń - wyposażenia warsztatu - m.inn. maszyna CNC, wycinarka laserowa - zamówienie udzielane w częściach. 

PZP.260.4.2022.MW

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,85899,e07a5d41e6dec357ada76e8c132e2095.html Numer postępowania nadany przez platformę: Z5/75853

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części:

  • część 1: Dostawa frezarki CNC do drewna wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia, - szt.1
  • część 2: Dostawa frezarki do płytek PCB wraz z uruchomieniem - szt.1
  • część 3: Dostawa spawarki MIG mobilnDostawa wycinarki laserowej biurkowej o mocy minimum 40 W wraz z uruchomieniemej wraz z uruchomieniem - szt.1
  • część 4: Dostawa tokarki CNC wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia - szt.1
  • część 5: Dostawa walcarki do profili wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia - szt.1
  • część 6: Dostawa wycinarki laserowej biurkowej o mocy minimum 40 W wraz z uruchomieniem - szt.3
  • część 7: Dostawa wycinarki laserowej przemysłowej wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia - szt.1
  • część 8: Dostawa znakowarki laserowej wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia - szt.1

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.