Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.26.9.2021 jest dostawa 3 ekspozytorów na broszury na potrzeby Programu Nauka dla Ciebie realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.
 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

Informacje o Programie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie
 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2021 r. o godzinie 17.00.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Protokół z oceny ofert