Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

PZP.26.2020.MK Świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w 2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.02.2020 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Wzór umowy - załacznik nr 2

Formularz oferty (załacznik nr 3) oraz załaczniki nr 4,5 i 6 pdf

Formularz oferty (załacznik nr 3) oraz załaczniki nr 4,5 i 6 edyt

______________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.02.2020 r.

______________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 24.02.2020 r

______________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia