Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń organizowanych w Centrum Nauki Kopernik (1).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PZP.26.20.2021.MSt

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji (usługi społeczne)

Termin składania ofert: do 26 października 2021 roku do godz. 10:30.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:

https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------