Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia brzmi jak następuje: Przeprowadzenie 2 (dwóch) warsztatów online „Projektujemy bazę księżycową” o długości 3 (trzech) godzin zegarowych, na podstawie gotowego scenariusza warsztatów oraz opracowanych zadań – instrukcja do programu Fusion 360. Warsztaty przeznaczone będą dla nauczycieli różnych przedmiotów oraz etapów edukacyjnych (nauczających od VII klasy szkoły podstawowej, do ostatniej klasy szkoły średniej).

Zapytanie ofertowe EDU.262.21.2022

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - oświadczenie

Scenariusz warsztatów oraz opracowanych zadań – instrukcja do programu Fusion 360, wspomniany w pkt 3.2 Zapytania ofertowego

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2022 roku o godzinie 23:59.