Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

System webowy do zarządzania zgłoszeniami i bazą wystawców Pikniku Naukowego.

DZP.261.4.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie