Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

EDIT 09.07.2020: Nie został wybrany żaden wykonawca, ze względu na to, że budżet przeznaczony na działanie nie jest wystarczający na pokrycie ofert.