Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacje o konkursie CanSat, do którego odnosi się zapytanie ofertowe można znaleźć tutaj.

 

Termin składania zgłoszeń: 22.07.2019 do godz. 17:00.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esero@kopernik.org.pl