Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

USŁUGI DRUKOWANIA MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH-ZAMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE NR 7 NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ; NR SPRAWY: PO/ZP/17/2013/CNK/IS

 termin składania ofert upłynął w dniu 13.06.2013 r o godz. 15:00

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_INFO_INTERNET