Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych w Centrum Nauki Kopernik (2)

PZP.26.23.2021.JG;

Tryb: tryb podstawy bez możliwości negocjacji (usługi społeczne);

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2021 roku do godz. 10:30.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:
https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet