Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe na szkolenie dla animatorów Centrum Nauki Kopernik z zakresu indywidualnych potrzeb edukacyjnych zwiedzających z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

W programie szkolenia oczekujemy:

- wprowadzenia w temat autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu

- warsztatów przybliżających problemy sensoryczne osób z autyzmem

- dostosowania sposobu animowania i doboru eksponatów dla zwiedzających z autyzmem

- zaświadczenia dla uczestników

Charakterystyka trenera:

Wobec trenera wymagamy aby miał wykształcenie pedagoga specjalnego i doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem.

Czas trwania szkolenia: 6h plus 1 przerwa kawowa (15min) i 1 przerwa lunchowa (30min)

Grupa uczestników: maksymalnie 15 osób w grupie

 

Proszę o wycenę 1 szkolenia, przy założeniu że odbędą się 2 szkolenia. Centrum Nauki Kopernik dysponuje salami szkoleniowymi wyposażonymi w projektor i flipchart.

Zgłoszenia przyjmowane do 6 lipca 2018.