Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 nr 2023/BZP 00061895/01/P - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2023.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 nr 2023/BZP 00061895/02/P - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2023.