Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja respondentów, udostępnienie sali fokusowej wraz z salą do podglądu oraz rejestracja nagrań i przygotowanie transkrypcji z badania młodzieży i nauczycieli szkolnych

Znak sprawy: PIK.261.2.2022

 

Termin składania ofert: 11 kwietnia 2022, do godz. 17:00

 

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty