Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sprzedaż energii elekrtycznej na potrzeby budynku Centrum Nauki Kopernik.

Tryb: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

===============================================================

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy e-Zamawiający pod adresem www:

https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

===============================================================

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 204-495704

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 wzór umowy

załącznik nr 3 jednolity europejski dokument zamówienia (plik zip7)

załącznik nr 4 formularz oferty

załącznik nr 5 oświadczenia wykonawcy (plik zip7)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 10.11.2020r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.11.2020r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.11.2020r.

===============================================================