Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Sporządzanie raportu dotyczącego regulacji obowiązujących w Centrum Nauki Kopernik w zakresie zarządzania kryzysowego.

Tryb regulaminy: zapytanie ofertowe

DZP.261.11.2022.JŚ


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.