Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_57_2013_CNK_JK/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_57_2013_CNK_JK/SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_57_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_opis_przedmiotu_zamowienia.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_57_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Wzor_Umowy.docx

Załącznik nr 3,4,5,6,7 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_57_2013_CNK_JK/Zalaczniki_nr_3_4_5_6_7_do_SIWZ.docx

Załącznik nr 8 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_57_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr__8_do_SIWZ.docx

Załącznik nr 9 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_57_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_9_do_SIWZ.doc

Załącznik nr 10 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_57_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_10_do_SIWZ.doc

Załącznik nr 11 do SIWZ

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_57_2013_CNK_JK/Zalacznik_nr_11_do_SIWZ.xlsx

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_57_2013_CNK_JK/Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf