Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.13.2023.KZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji za pośrednictwem elektronicznej platformy pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,118681,243c73c82e8ca80fdc4b642de846d545.html