Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Realizacja badań satysfakcji osób odwiedzających Centrum Nauki Kopernik w ramach Wieczoru dla Dorosłych

DZP.260.57.2022.JG Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,98540,9c5a1130751b3f12f21c0957cf57a4bc.html