Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zaprojektowanie i wykonanie przyłączenia do istniejącej sieci instalacji 230V w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik.

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe

DZP.261.17.2022.DP


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie