Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE O WYCENĘ
REALIZACJI BADANIA ROZPOZNAWALNOŚĆI SPONSORÓW CENTRUM NUKI KOPERNIK 

(niniejsze ogłoszenie stanowi element wyceny i nie jest zapytaniem ofertowym w rozumieniu prawa zamówień publicznych)

Dział Badań Centrum Nauki Kopernik nawiążę współpracę z jedną osobą fizyczna lub podmiotem komercyjnym  przy realizacji badania ilościowego w budynku Centrum Nauki Kopernik. 

Opis  zlecenia:
• Badanie odbędzie się w dwóch falach pierwsza w drugim kwartale 2018 r oraz druga
w kwartale czwartym 2018 r.
• Celem badania jest sprawdzenie rozpoznawalności sponsorów CNK.
• Badanie będzie prowadzone techniką wywiadu kwestionariuszowego trwającego do
3 minut każdy. Próba w każdej fali badania to:  400 osób zwiedzających CNK w wieku 15 i więcej lat. Przy czym dwieście wywiadów zostanie przeprowadzonych przed budynkiem na osobach wchodzących a dwieście w budynku na osobach wychodzących. Zachowany musi być podział połowy zrealizowanej próby w dni powszednie oraz połowy w dni weekendowe.
• Do zadań wykonawcy należy przygotowanie materiałów do badania (koszt druku materiałów po stronie Zamawiającego), przeprowadzenie wywiadu, zakodowanie danych w dostarczonej bazie (w programie SPSS lub Excel) oraz przygotowanie krótkiego raportu podsumowującego wyniki każdej fali (do 6 wykresów wraz z opisem na każdą falę).
Oczekujemy:
• Komunikatywności i życzliwego nastawienia do innych ludzi.
• Doświadczenia w przeprowadzaniu wywiadów kwestionariuszowych.
• Rzetelności i zaangażowania.
• Znajomości programu Excel lub SPSS.
• Znajomość oferty CNK.
. O wyborze zadecyduje cena oraz doświadczenie Wykonawcy (60% oceny stanowi doświadczenie,  cena, 20%, 20% znajomość oferty CNK).

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wyceny za zlecenie oraz  CV wraz z formułą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U 2016 poz. 992)"  na adresy e-mailowy: artur.kalinowski@kopernik.org.pl do dnia 19.12.2017.