Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

dot. zamówienia realizowanego na podstawie art 4d ust 1 pkt 2 Ustawy PZP

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - 19.08.2020 r.