Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/SBN/2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi zakodowania kwestionariuszy i sporządzenia bazy oraz raportu  w ramach monitoringu oddziaływania projektu edukacyjnego „Szkoła bliżej nauki” w 38 szkołach z obszaru metropolii warszawskiej.


Tytuł projektu

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14.01.2019 do godziny 10.00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Pytania i odpowiedzi

Uczniowie - pomoce

Ankieta dla nauczycieli

Ankieta dla animatorów

Pytanie wraz z odpowiedzią