Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa sezonowej wymiany ogumienia w samochodach osobowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.38.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie