Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

PZP.26.34.2020.MW
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2021 roku do godz. 11:00.

Dokumentacja dostępna na stronie www.kopernik.org.pl,

Świadczenie usług drukowania na potrzeby Centrum Nauki Kopernik | Centrum Nauki Kopernik

https://www.kopernik.org.pl/swiadczenie-uslug-drukowania-na-potrzeby-centrum-nauki-kopernik-0

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (kopernik.org.pl)

Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa.pdf (kopernik.org.pl)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

https://www.kopernik.org.pl/sites/default/files/2021-02/2021.02.17_informacja%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

OGAOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (kopernik.org.pl)