Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE O WYCENĘ

- BADANIA SATYSFAKCJI  W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

(niniejsze ogłoszenie stanowi element wyceny i nie jest zapytaniem ofertowym w rozumieniu prawa zamówień publicznych)

Przedmiot ZAPYTANIA

Przedmiotem wyceny jest realizacja dwóch cyklicznych badań satysfakcji  w Centrum Nauki Kopernik oraz w Planetarium Niebo Kopernika w roku 2018.

BADANIE SATYSFAKCJI ZWIEDZAJĄCYCH CNK

 • Badanie prowadzone jest w cyklu miesięcznym na próbie 200 respondentów
   w każdej fali (2400 respondentów w skali roku) na reprezentatywnej próbie zwiedzających w wieku 15 lat plus.
 • Połowa próby realizowana jest w dni powszednie, połowa w dni weekendowe lub wolne od pracy.
 • Dobór losowy systematyczny na co trzeciej wychodzącej z budynku osobie.
 • Konieczność pokrycia realizacją całego wylosowanego dnia (realizacja od otwarcia do zamknięcia Centrum).
 • Długość trwania wywiadu do 7 minut.
 • Technika realizacji - wywiad kwestionariuszowy.
 • Do badania dołączony jest osobny moduł dedykowany dla cudzoziemców. Skrócone ankiety w dwóch wersjach językowych: rosyjskiej lub angielskiej rozdawane są osobom nie posługującym się językiem polskim a które wpadły do próby drogą losowego doboru próby. Ta ankieta wypełniana jest przez respondenta samodzielnie a czas na jej wypełnienie to nie więcej niż 2 minuty. Tu wielkość próby jest nieprzewidywalna ale do tej pory moduł ten stanowił średnio 5% próby zasadniczej (10 ankiet miesięcznie). Nie ma wymogu, żeby ankieter posługiwał się którymś z języków ankiety ale jest to mile widziane. 

BADANIE SATYSFAKCJI WIDZÓW PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA

 • Badanie satysfakcji widzów Planetarium Nieba Kopernika, badanie prowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego na osobach wychodzących z pokazów, N=100 w skali miesiąca (próba dzielona na pół między dni weekendowe
   i powszednie), czas trwania wywiadu do 5 minut. Wymóg pokrycia realizacją badania całego wybranego/wylosowanego dnia.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie materiałów do badania, realizacja badania, kontrola jej jakości, kodowanie danych oraz przekazanie baz danych w formacie SPSS (cykl miesięczny). Konstrukcja narzędzia, analiza danych oraz raporty leżą po stronie Zamawiającego.  Termin realizacji badań: styczeń 2018 - grudzień 2018. O wyborze zadecyduje cena oraz doświadczenie Wykonawcy (75% oceny stanowi cena).  

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Prosimy o przesłanie wyceny wraz z opisem doświadczenia w realizacji podobnych do przedmiotu zapytania ofert do dnia 19.12.2017 na adres e-mailowy: artur.kalinowski@kopernik.org.pl