Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAPYTANIE O WYCENĘ
REALIZACJI BADANIA CYKLICZNEJ IMPREZY
WIECZORY DLA DOROSŁYCH W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

(niniejsze ogłoszenie stanowi element wyceny i nie jest zapytaniem ofertowym w rozumieniu prawa zamówień publicznych)

Dział Badań Centrum Nauki Kopernik nawiążę współpracę z jedną osobą fizyczną lub podmiotem komercyjnym przy realizacji badania ilościowego w budynku Centrum Nauki Kopernik. 

Opis zlecenia:
• Celem badania jest sprawdzenie danych demograficznych, motywacji do przyjścia oraz satysfakcji uczestników Wieczorów dla dorosłych,  imprezy odbywającej się około 10 razy rocznie w Centrum Nauki Kopernik.
• Badaniem zostanie objętych od 5 do 10 Wieczorów (prosimy o podanie ceny za realizację jednej imprezy).
• Badanie jest przeprowadzane techniką krótkiej ankiety audytoryjnej (czas wypełniania do 2 minut) w której udziela się odpowiedzi poprzez przedarcie odpowiednich pól.
• Wykonawca rozdaje ankiety na wejściu uczestnikom Wieczoru, po czym zbiera je do specjalnej urny przy wyjściu.
• Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie materiałów do badania (koszt druku po stronie Wykonawcy), realizacja badania, zakodowanie danych w formacie Excel, analiza danych oraz przygotowanie raportu. Po stronie Zamawiającego leży druk materiałów.
Oczekujemy:
• komunikatywności i życzliwego nastawienia do innych ludzi.
• Doświadczenia w przeprowadzaniu wywiadów kwestionariuszowych
• Rzetelności i zaangażowania.
• Znajomości programu Excel lub SPSS.
• Znajomość oferty CNK.
. O wyborze zadecyduje cena oraz doświadczenie Wykonawcy (60% oceny stanowi doświadczenie,  cena, 20%, 20% znajomość oferty CNK).

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wyceny za zlecenie oraz  CV wraz z formułą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U 2016 poz. 992)"  na adresy e-mailowy: artur.kalinowski@kopernik.org.pl do dnia 19.12.2017.