Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Świadczenie usług transportowych - transport eksponatów do wskazanych przez Centrum Nauki Kopernik lokalizacji na terenie Polski.

PZP.260.18.2022.MW


Przedmiot zamówienia realizowany w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,83074,3c2416a18d1890da785394eccad65c78.html