Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie analizy obecnej dokumentacji oraz stworzenie nowej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.10.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie