Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Kompleksowa wymiana i naprawa lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach Centrum Nauki Kopernik

DZP.260.66.2022.KZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,113849,8a66ccc4ee125dccf35a0aa59a69ae6c.html